Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на 5 /пет/ заместващи застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", заведено под №3 в Регистъра на застъпниците на кандидатски листи в 26 МИР. 

Към заявлението са приложени списъци на хартиен и електронен носител, с имената на лица, които да бъдат регистрирани като заместващи застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА". Спазени са изискванията на чл. 118 ал. 1 от ИК.

 
На основание чл.72, ал.1, т.15 от ИК и във връзка с чл.118 ал.2 от ИК, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ  РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за заместващи застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА",  5 /пет/ лица по приложен към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на заместващия застъпник ЕГН на заместващия застъпника Собствено, бащино, фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества ЕГН  на регистрирания застъпник, който се замества
1 Магда Божанова Македонска ТОМА ИВАНОВ ФЛОРОВ
2 Джулиана Стоянова Златева Надя Велинова Йорданова
3 Аделина Цветанова Ангелова Мария Васкова Владимирова
4 Невенка Петрова Петкова Вероника Петрова Лякова-Цветанова
5 Александрина Пенчева Вечева ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА

 

 

Издава удостоверения на регистрираните заместващи застъпници.Настоящето решение се обявява на таблото и  се публикува на интернет страницата на ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок, считано от поставянето му на информационното табло и публикуването му на интернет страница на ДВАДЕСЕТИ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Пламен Петров

* Публикувано на 04.10.2014 в 18:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол