Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба вх.№304/05.10.2014 г. от областен координатор на ПП АТАКА

В 19.07 ЧАСА НА 05.10.2014 Г. е постъпила по електронен път жалба от областния координатор на ПП АТАКА със съдържание „Не са допуснати до изборните секции представителите на ПП „АТАКА", назначени с Ваше решение в община Самоков.На тяхно място са застъпили членове, които са отстранени с Ваше решение. Моля,вземете мерки!". В жалбата не са посочени нито за кои секции става въпрос, нито конкретните имена на недопуснатите членове. Не е посочено кога е извършено твърдяното недопускане, нито са изложени причини защо за първи път РИК е сезиран за него след приключване на изборния ден.
Като взе в предвид:
1. Че и без участие в СИК на отстранени членове, предложени от ПП АТАКА, поради замяната им съгласно ново предложение от политическата сила, е налице кворум на съответната СИК и извършените от нея действия са легитимни;
2. Че поради подаването на сигнала след приключване на изборния ден всякакви действия по замяна на един член на СИК са безпредметни;
3.Че от съдържанието на жалбата не може да се направи извод за кои СИК се твърди да е допуснато нарушение ;
4. Че на СИК, в чиито състав са извършени промени по предложение на ПП АТАКА е указано,че членове на СИК с прекратени правомощия не следва да участват в работата на СИК и респективно да подписват протокола с 12 /дванадесет/ гласа „за" и 0/нула/ „против" от всички присъстващи 12/дванадесет/члена на комисията и на основание чл.72,, ал.1, т.1 и т.20 от Изборния кодекс, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТИ ШЕСТИ РАЙОН-СОФИЙСКИ


РЕШИ:


Оставя без уважение Жалба вх.№304/05.10.2014 г. от областен координатор на ПП АТАКА

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 05.10.2014 в 22:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол