Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 17-НС
София, 25.08.2014

ОТНОСНО: Регистрация на Инициативен комитет за издигане БЛАГО ДИМИТРОВ ДЖИЕВ, ЕГН ...................... като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014год. в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Постъпило е заявление вх.№ 1 от 19.08.2014год., 15.03 часа от инициативен комитет в състав: Трифон Желязков Трифонов, ЕГН ....................., Иван Божков Харалампиев, ЕГН ................, Златка Стойкова Максимова, ЕГН .................., Ябленка Димитрова Трайкова, ЕГН ....................... и Георги Николов Гълов, ЕГН ................., за издигане на независим кандидат за народен представител  - Благо Димитров Джиев, ЕГН .......................... Заявлението е регистрирано под № 1 в регистъра на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за народни представители на изборите на 05.10.2014год. Заявлението е по утвърден образец - Приложение № 58-НС от изборните книжа. Всички членове на инициативния комитет имат постоянен адрес на територията на Двадесет и шести МИР. Заявлението е подписано от всички членове на Инициативния комитет.

Към заявлението са приложени: Решение за създаване на Инициативния комитет от 16.08.2014год., Нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет, Декларации  - Приложение № 59-НС от изборните книжа -5бр., Декларации - Приложение № 60-НС от изборните книжа-5бр., Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

След преглед на документите на представителя на инициативния комитет са дадени указания от секретаря на РИК Екатерина Клечкова-Димитрова в три дневен срок да бъдат представени Банков документ за внесен депозит и Удостоверение за банкова сметка по чл.153, ал.4, т.6 от ИК.

В указания срок - до 15.03часа на 22.08.2014год. представляващия инициативния комитет Георги Николов Гълов, представи изискуемите документи.

Изпълнени са изискванията на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.7, във връзка с чл.152, ал.1, т.2 и чл.154, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 655-НС от 07.08.2014год. на ЦИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

РЕШИ:

 

1.Регистрира Инициативен комитет в състав:

1.      Трифон Желязков Трифонов, ЕГН ....................,

2.      Иван Божков Харалампиев, ЕГН .........................,

3.      Златка Стойкова Максимова, ЕГН ......................,

4.      Ябленка Димитрова Трайкова, ЕГН......................,

5.      Георги Николов Гълов, ЕГН .......................,

за издигане на Благо Димитров Джиев, ЕГН ............................, като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014год.

2. Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет за издигане на Благо Димитров Джиев, ЕГН ............................., като независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 05 октомври 2014год./Приложение №63-НС от изборните книжа /.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 25.08.2014 в 18:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол