Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 22-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) подписано от Бойко Кирилов Радоев в качеството му на упълномощено лице от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов, съгласно пълномощно от 29.08.2014 год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложение № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки от  кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представляват Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане  пред районната избирателна комисия и пълномощно от Бойко Кирилов Радоев, с което се преупълномощава Васил Тодоров Калинов да представлява коалицията и да подаде предложението за регистрация на кандидатската листа в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ.

На основание чл.72, ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

Номер по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование (абревиатура) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим
1 ................... Росица Йорданова Янакиева-Костадинова коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
2 .................... Васил Тодоров Калинов коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
3 .................... Таня Иванова Николова коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
4 .................... Калин Иванов Мутафчийски коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
5 ................... Дияна Георгиева Костова коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
6 ..................... Димитър Христов Чапанов коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
7 .................... Георги Сеферинов Георгиев коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
8 .................... Емил Цветанов Атанасов коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
9 .................... Диана Игнатова Пресолска коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
10 .................... Георги Борисов Кощров коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
11 ................... Любомир Атанасов Пашов коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
12 ................... Борислав Павлов Здравков коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
13 ................... Йордан Методиев Иванчев коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
14 ................... Филка Цанова Филипова коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
15 ................... Данчо Кирилов Христов коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)
16 ................... Димитър Валентинов Малинчев коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане)

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол