Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на политическа партия ГЕРБ подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ на партията.  

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на Галя Симеонова Георгиева, изрично упълномощена да представлява ПП ГЕРБ пред районната избирателна комисия и да извърши регистрация на кандидатската листа на партията № КО-Г-124/06.08.2014г. и пълномощно № КО-Г-201/07.08.2014г. на Лидия Василева Николова, преупълномощена да представлява ПП ГЕРБ да извърши регистрация на кандидатската листа на партията в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ.

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

 

Номер по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование (абревиатура) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим
1 ...................... Ивайло Ангелов Московски  политическа партия ГЕРБ
2 ...................... Галя Симеонова Георгиева политическа партия ГЕРБ
3 ...................... Ирена Иванова Коцева политическа партия ГЕРБ
4 ...................... Иван Димитров Стойнов политическа партия ГЕРБ
5 ...................... Росица Иванова Тодорова политическа партия ГЕРБ
6 ....................... Атанас Стойчев Тенев политическа партия ГЕРБ
7 ....................... Валентин Мирчов Милушев политическа партия ГЕРБ
8 ...................... Донка Делова Бикова  политическа партия ГЕРБ
9 ...................... Петър Христов Беков  политическа партия ГЕРБ
10 ...................... Павел Страхилов Павлов  политическа партия ГЕРБ
11 ..................... Антоанета Томова Соколова  политическа партия ГЕРБ
12 ..................... Николай Атанасов Стоилов  политическа партия ГЕРБ
13 .................... Николай Симеонов Николов  политическа партия ГЕРБ
14 .................... Лидия Василева Николова  политическа партия ГЕРБ
15 .................... Венета Радославова Гергова   политическа партия ГЕРБ
16 ...................... Ваньо Тодоров Тодоров  политическа партия ГЕРБ

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол