Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ подписано от Гергана Йорданова Йорданова в качеството й на упълномощено  лице от председателя и представляващ на партията Илияна Райчева Сиракова, съгласно представено  пълномощно.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ /ОБ/ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

номер в листата ЕГН собствено име презиме фамилно име абревиатура
1 ................... Борис Димитров Чинев ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
2 .................... Радостина Евгениева Ангелова ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
3 .................... Весела Стоянова Въгларска ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
4 .................... Мирела Димитрова Хекимова ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
5 .................... Васил Стойнев Георгиев ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
6 .................... Людмил Кирилов Марков ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/
7 .................... Виолета Динкова Старкова ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/ОБ/

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол