Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" подписано от Борис Филипов Иванов в качеството му на председател и представляващ  партията, чрез пълномощника Веселин Петров Христов, съгласно пълномощно от 30.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

Номер по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Име на партията
1 ................... Марин Христов Маринов Български Национален Съюз Нова Демокрация
2 .................... Сия Николова Василева Български Национален Съюз Нова Демокрация
3 .................... Петя Иванова Георгиева Български Национален Съюз Нова Демокрация
4 ................... Веселин Георгиев Петров Български Национален Съюз Нова Демокрация
5 ..................... Митко Христосков Илиев Български Национален Съюз Нова Демокрация
6 .................... Цветан Георгиев Цеков Български Национален Съюз Нова Демокрация
7 .................... Денис Сабинов Исаев Български Национален Съюз Нова Демокрация
8 .................... Валентин Христов Коцаков Български Национален Съюз Нова Демокрация
9 ..................... Иван Илиев Шайков Български Национален Съюз Нова Демокрация
10 .................... Дивна Цветанова Крумова-Димитрова Български Национален Съюз Нова Демокрация
11 .................... Светозар Найденов Даскалов Български Национален Съюз Нова Демокрация
12 ................... Васил Велинов Василев Български Национален Съюз Нова Демокрация

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:30 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол