Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП  „Движение 21", подписано от Данаил Валериев Георгиев в качеството му на упълномощено лице от представляващия партията Татяна Дончева Тотева, съгласно пълномощно от 28. 08. 2014 год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Прилоожение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява олитическа партия " Движение 21" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „Движение 21" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствино име бащино име фамилно име наименованието (абревиатурата) на партията, регистрирала кандидата и
1 ................... Йордан Мирчев Митев ПП "Движение 21"
2 ................... Ивета Тодорова Анадолска-Караиванова ПП "Движение 21"
3 ................... Цветан Здравков Теофанов ПП "Движение 21"
4 ................... Надежда Минчева Чорбанова ПП "Движение 21"
5 ................... Георги Пламенов Сотиров ПП "Движение 21"

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол