Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП РЕПУБЛИКА БГ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП РЕПУБЛИКА БГ подписано от Георги Василев Василев в качеството му на председател и представляващ на партията, чрез пълномощника Сашко Атанасов Николов, съгласно пълномощно, заведено от 26.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП РЕПУБЛИКА БГ пред районната избирателна комисия от 26.08.2014год .

 

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП РЕПУБЛИКА БГ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование на партията
1 ..................... Боян Марков Петров РЕПУБЛИКА БГ
2 ..................... Анастас Иванов Анастасов РЕПУБЛИКА БГ
3 ..................... Петър Захариев Миленков РЕПУБЛИКА БГ
4 ..................... Мариан Йорданов Йорданов РЕПУБЛИКА БГ
5 ..................... Бойка Рашкова Дюлгярова РЕПУБЛИКА БГ
6 ..................... Сашко Атанасов Николов РЕПУБЛИКА БГ
7 ..................... Ненчо Каменов Александров РЕПУБЛИКА БГ
8 ..................... Георги Росенов Сираков РЕПУБЛИКА БГ
9 ..................... Виолета Георгиева Костадинова РЕПУБЛИКА БГ
10 ....................... Лилия Иванова Айнаджийска РЕПУБЛИКА БГ
11 ..................... Юлияна Николова Алексиева РЕПУБЛИКА БГ
12 ...................... Ружа Нарцисова Смилкова РЕПУБЛИКА БГ

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол