Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП лява България“ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на коалиция „БСП лява България"  подписано от  Михаил Райков Миков в качеството му на представляващ на коалицията, чрез пълномощника Маргарита Иванова Петкова, съгласно пълномощно изх. № 065/28. 08. 2014 год.

 

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложение № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа / ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представляват коалицията  пред районната избирателна комисия .

 

На основание чл.72, ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „БСП лява България"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН ИМЕ БАЩИНО ИМЕ ФАМИЛИЯ КОАЛИЦИЯ
1 ..................... Корнелия Петрова Нинова            коалиция "БСП лява България"
2 .................... Георги Михайлов Бояджиев коалиция "БСП лява България"
3 ....................... София Стефанова Торолова       коалиция "БСП лява България"
4 ..................... Александър Владимиров Радославов коалиция "БСП лява България"
5 ...................... Радослав Любчов Стойчев       коалиция "БСП лява България"
6 ..................... Веселка Иванова Георгиева-Златева коалиция "БСП лява България"
7 ....................... Васил Петров Коларов         коалиция "БСП лява България"
8 ..................... Маргарита Иванова Петкова      коалиция "БСП лява България"
9 .................... Красимир Вълов Кунчев коалиция "БСП лява България"
10 .................... Станислав Димитров Димитров коалиция "БСП лява България"
11 ................... Асен Георгиев Георгиев коалиция "БСП лява България"
12 ................... Рая Рачева Димитрова   коалиция "БСП лява България"
13 .................... Стоянка Иванова Балова     коалиция "БСП лява България"
14 ................... Борислав Бойков Георгиев      коалиция "БСП лява България"
15 ..................... Емил Христов Даскалов      коалиция "БСП лява България"
16 .................... Йордан Иванов Стоянов      коалиция "БСП лява България"

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол