Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „Атака” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „Атака" подписано от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ на партията, чрез пълномощника Деница Стоилова Гаджева, съгласно пълномощно от 30. 08. 2014 год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „Атака"  пред районната избирателна комисия .

 

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Атака" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствено име бащино име фамилно име партия регистрирала кандидата
1 ......................... Деница Стоилова Гаджева партия "АТАКА"
2 ......................... Миглена Дойкова Александрова партия "АТАКА"
3 ......................... Кристиян Робeрт Димитров партия "АТАКА"
4 ......................... Боян Рангелов Боянов партия "АТАКА"
5 ......................... Искрен Вергилов Георгиев партия "АТАКА"
6 ......................... Йордан Стоянов Петров партия "АТАКА"
7 ......................... Цеца Христова Боцова партия "АТАКА"
8 ......................... Кирил Иванов Узунов партия "АТАКА"
9 ......................... Младен Цветанов Страхилов партия "АТАКА"
10 ......................... Александър Коцев Колев партия "АТАКА"
11 ......................... Иван Георгиев Луджов партия "АТАКА"
12 ......................... Росица Николова Александрова партия "АТАКА"
13 ......................... Димитър Асенов Христов партия "АТАКА"

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол