Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 31-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" подписано от Борислав Димитров Сандов, упълномощен  от представляващия партията Андрей Николаев Ковачев, съгласно пълномощно, заведено от 29.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

 

Номер по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование на партия
1 ................... Андрей Христов Ралев ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"
2 ................... Аглика Илиева Крушовенска ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"
3 ................... Петър Йорданов Василев ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"
4 ................... Ели Христова Илиева ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"
5 ................... Миглена Димитрова Самоковлиева ПП "ЗЕЛЕНИТЕ"

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол