Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
София, 01.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ подписано от Марияна Любомирова Стоичкова упълномощена от представляващия  партията Тодор Иличов Барболов, съгласно пълномощно от 01.09.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование на партията
1 ................ Марияна Любомирова Стоичкова Социалдемократическа партия (СДП)
2 ................ Красимир Василев Гебрев Социалдемократическа партия (СДП)

 

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 01.09.2014 в 23:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол