Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на КП „ДЕСНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на КП „ДЕСНИТЕ"  подписано от Илко Тодоров Семерджиев в качеството му на представляващ на коалицията, чрез пълномощника Лилия Ангелова Вълкова, съгласно пълномощно изх. № 28.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложение № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа / ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представляват коалицията  пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72, ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на КП „ДЕСНИТЕ"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

номер по ред ЕГН собствено име бащино име фамилно име коалиция
1 Надя Димитрова Миронова КП "ДЕСНИТЕ"
2 Анастасия Делчева Петкова КП "ДЕСНИТЕ"
3   Борис Бойков Биров КП "ДЕСНИТЕ"
4 Емил Йорданов Йорданов КП "ДЕСНИТЕ"
5 Светлина Иванова Берова КП "ДЕСНИТЕ"
6 Николай Любчев Драгомиров КП "ДЕСНИТЕ"
7 Кристиана Никифорова Бройчева КП "ДЕСНИТЕ"
8 Валентин Веселинов Танев КП "ДЕСНИТЕ"

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:15 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол