Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" подписано от Николай Георгиев Цонев в качеството му на председател и представляващ на партията, чрез пълномощника Калин Николов Единаков, съгласно пълномощно, заведено под № 213 от 31.08.2014.год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК/Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име фамилно име наименование на партията или коалицията
1   СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ МАРТИНОВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
2   ЕМИЛ ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
3   ГРОЗДАН МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
4   АДЕЛИНА ПЛАМЕНОВА МАТЕВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
5   ПЕНКА ЦАНЕВА ЛАДЖОВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
6   СТЕЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
7   СНЕЖАНKА КОЛЕВА СТОЙНЕВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
8   ДОНКО ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
9   СЕВДА АСЕНОВА КИРИЛОВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
10   ЕМИЛ ИЛИЕВ КОЛЕВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
11   ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
12   КАТЯ САШКОВА ПЕТКОВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
13   КИРИЛ ПЕТРОВ ИСАЕВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
14   МАЛИНКА САЗДОВА СТАНИМИРОВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
15   БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ТИМЕВ ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА
16   ИВОН ЖЕКОВА МИНЧЕВА ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол