Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на коалиция „.ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на коалиция „.ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"  подписано от Александър Панайотов Каракачанов в качеството му на представляващ на коалицията, чрез пълномощника Георги Ангелов Боршуков, съгласно пълномощно изх. № 27.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложение № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа / ; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представляват коалицията  пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72, ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „.ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствено име бащино име фамилно име наименование на коалицията, регистрирала кандидата
1   Георги Ангелов Боршуков коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
2 Борис Тодоров Колев коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
3 Емилия Владова Палакарчева коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
4 Дора Димитрова Даракчиева коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
5 Лилия Петрова Александрова коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
6 Лиляна Иванова Рашкова коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
7 Снежана Ангелова Ангелова коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
8 Николай Александров Анев коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
9 Божидар Стефанов Александров коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
10 Сашо Михайлов Мишев коалиция "ЛЕВИЦАТА и ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол