Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „Нова България” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „Нова България" подписано от Ивайло Петров Симеонов в качеството му на председател и представляващ на партията.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „Нова България" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „Нова България" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име Наименование  партията,  регистрирала кандидата
1 Ивайло Петров Симеонов ПП " Нова България "
2 Николай Павлинов Панчев ПП " Нова България "
3 Цветолюб Димитров Станев ПП " Нова България "
4 Мария Дончева Героева ПП " Нова България "
5 Борислав Валентинов Вълков ПП " Нова България "
6 Ивелина Валентинова Вълчева ПП " Нова България "
7 Соня Асенова Вутова ПП " Нова България "
8 Маня Атанасова Карамихова ПП " Нова България "

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:39 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол