Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на ПП „НДСВ” за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на ПП „НДСВ" подписано от Антония Стефанова Първанова в качеството му на председател и представляващ на партията, чрез пълномощника Милена Христова Михайлова-Янакиева, съгласно пълномощно от 26.08.2014год.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа/ ;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява ПП „НДСВ" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН- СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на ПП „НДСВ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име наименованието на партията регистрилала кандидата
1 Красимира Николова Банова ПП НДСВ
2 Василена Пламенова Спасова ПП НДСВ
3 Атанас Младенов Йорданов ПП НДСВ
4 Маргарита Боянова Манова ПП НДСВ
5 Петър Златков Манов ПП НДСВ
6 Милена Христова Михайлова - Янакиева ПП НДСВ

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол