Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от централното ръководство на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА подписано от Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов в качеството им на представляващи на коалицията, чрез пълномощника Милен Божидаров Петков, съгласно пълномощно от 01.09.2014 год. Предложението е входирано във входъщия регистър под № 21 от 02.09.2014год. В депозираното предложение (Приложение №64-НС ) за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" са изписани 18 (осемнадесет) кандидати за народни представители.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложение № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представляват коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА  пред районната избирателна комисия .

След преглед на представените документи РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ установи, че направено предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл.255, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, не е съобразно с изискванията на чл.253, ал.3 от ИК, тъй като броят на кандидатите в кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" не може да надхвърля удвоения брой мандати за 26 МИР. Броят на мандатите за 26 МИР е осем, следователно кандидатската листа следва да съдържа не повече от шестнадесет кандидати за народни представители. Поради това  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ следва да откаже регистрация на поставените на позициии №17 и №18 от предложението за регистрация на кандидатска листа за народни представители на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

На основание чл.72, ал.1 т.8 и чл.253, ал.3 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

1. Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствено име бащино име фамилно име наименованието  коалицията, регистрирала кандидата
1 Красимира Арангелова Ковачка КП "България без цензура"
2 Петър Иванов Петров КП "България без цензура"
3 Цветан Венциславов Манчев КП "България без цензура"
4 Йоана Стоилова Добрева КП "България без цензура"
5 Мая Емилова Христева КП "България без цензура"
6 Виктор Симеонов Ганчев КП "България без цензура"
7 Николай Георгиев Чолаков КП "България без цензура"
8 Борислав Николов Филчев КП "България без цензура"
9 Ирена Вачева Вачева КП "България без цензура"
10 Александър Руменов Антонов КП "България без цензура"
11 Васко Николов Марков КП "България без цензура"
12 Георги Бориславов Василев КП "България без цензура"
13 Марияна Георгиева Палазова КП "България без цензура"
14 Катя Петрова Трифонова КП "България без цензура"
15 Наталия Любомирова Кътовска КП "България без цензура"
16 Стела Веселинова Иванова КП "България без цензура"

2. На основание чл.253, ал.3 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ отказва да регистрира поставените под позициии №17 и №18 от предложението за регистрация на кандидатска листа за народни представители (по чл.255, ал.1, т.1 от ИК):

№ по ред ЕГН собствено име бащино име фамилно име наименованието  коалицията, регистрирала кандидата
17 Татяна Ангелова Джамбазка КП "България без цензура"
18 Валентин Георгиев Галчев КП "България без цензура"

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:45 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол