Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Постъпило е Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", представлявана от Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев, Тодор Алексанров Ганев, чрез пълномощника Димитър Андреев Делчев, съгласно представено пълномощно, заведено под № 22 на 02 септември 2014 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /Приложе   ние № 66-НС от изборните книжа /; декларация по образец от всеки кандидатите , че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа / ; пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява коалицията  пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72, ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"  за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствино име бащино име фамилно име наименованието  на партията или коалицията, регистрирала кандидата
1 Димитър Андреев Делчев КП Реформаторски блок
2 Филип Симеонов Кирев КП Реформаторски блок
3 Светлана Добрева Атанасова КП Реформаторски блок
4 Яница Георгиева Иванова КП Реформаторски блок
5 Стефан Григоров Николов КП Реформаторски блок
6 Пламен Величков Кръстев КП Реформаторски блок
7 Велислав Димитров Йотов КП Реформаторски блок
8 Краси Петков Петков КП Реформаторски блок
9 Анна Людмилова Радовска КП Реформаторски блок
10 Васил Петров Зашкев КП Реформаторски блок
11 Димитър Стефанов Лазаров КП Реформаторски блок
12 Борислав Любомиров Виларов КП Реформаторски блок
13 Григор Методиев Григоров КП Реформаторски блок
14 Стоян Стоилов Котев КП Реформаторски блок
15 Даниела Дамянова Толоева КП Реформаторски блок
16 Тодор Егениев Масларски КП Реформаторски блок

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:48 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол