Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от Александър Трифонов Томов, представляващ политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", чрез пълномощника Силвия Чернева Георгиева, съгласно представено пълномощно, заведено под № 23 на 02 септември 2014 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

ЕГН Собствено име Бащино име Фамилно име партия
1 Силвия Чернева Георгиева партия БСД
2 Андрей Иванов Андреевски партия БСД
3 Любомир Ангелов Донов партия БСД
4 Красимира Маринова Цолова партия БСД
5 Боян Богданов Петков партия БСД
6 Лозан Кирилов Лозанов партия БСД
7 Виолина Йосифова Анкова партия БСД
8 Васил Георгиев Младенов партия БСД

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол