Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
София, 02.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидати за народни представители от Светослав Емилов Витков, представляващ политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", депозирано в РИК, чрез пълномощника Димитър Кирилов Иванов, съгласно представено пълномощно от 02.09.2014г., заведено под № 25 на 02 септември 2014 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към предложението са приложени всички нормативно изискуеми се документи: заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия /Приложение № 66-НС от изборните книжа /;  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Коституцията (Приложение № 67-НС от изборните книжа );  декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 254, ал. 1 от ИК /Приложение № 68-НС от изборните книжа /; пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява пълномощно на лицето/та, изрично упълномощено/и да представлява политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" пред районната избирателна комисия .

На основание чл.72 ал.1 т.8 от Изборния кодекс РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира и обявява кандидатската листа на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН"за участие в избори за народни представители на 05 октомври 2014 г., както следва:

№ по ред ЕГН собствeно име бащино име фамилно име наименованието  на партията  регистрирала кандидата
1 Бисер Илчев Фурнигов ПП Глас Народен
2 Златко Кръстев Атанасов ПП Глас Народен
3 Христо Пламенов Бантутов ПП Глас Народен
4 Веселин Асенов Белоконски ПП Глас Народен
5 Александър Петров Михайлов ПП Глас Народен

Настоящето решение да се обяви на интернет страницата на Софийска област и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 02.09.2014 в 20:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол