Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София област


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
София, 15.09.2014

ОТНОСНО: Жалба Вх. № 96 от 11.09.2014год. от Лало Павлов Джуров за нарушения на ИК.

Постъпила е Жалба с вх.№ 96 от 11.09.2014год. от Лало Павлов Джуров за нарушения на ИК. В жалбата се изтъква, че на 10.09.2014год.в Клуба на пенсионера - Пирдоп / публична общинска собственост/ в извън установеното работно време се провежда политическо мероприятие на ПП"ГЕРБ". Твърди се , че за това не е уведомен собственика - Община Пирдоп и не е дадено съгласие от председателя на Пенсионерския клуб. На заседание на РИК-26 , проведено на 12.09.2014год. е взето протоколно решение да се изпрати запитване до кмета на Община Пирдоп, относно статута на цитирания в жалбата имот, уведомена ли е общината за провеждане на политическо мероприятие в този клуб и дали имат информация планирано ли е това мероприятие и оповестено ли е  и има ли характер на неформална среща.

С писмо вх.№105 от 15.09.2014год. кмета на Община Пирдоп ни уведомява, че Клуба е общинска собственост и издръжката е на общината. Не е постъпвало уведомление за провеждането на политическо мероприятие на този клуб. Извършено е проучване  и е констатирано, че проведеното мероприятие е организирано от г-н- Симеон Симеонов и Евгения Самарджиева без съгласието на УС и след изрична забрана на председателя.

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ  констатира, че жалбата е адресирана до РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПИРДОП  с копие до РИК-26 от което се прави извода, че Районната избирателна комисия не е сезирана и не следва да се произнася по жалбата. Освен това в жалбата, а и в отговора на Кмета на Община Пирдоп не е конкретизирано какво е нарушението на изборния кодекс и кое е конкретното лице или партия или коалиция, извършила нарушението.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.72,т.20 от ИК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКИ 

 

РЕШИ:

 

Оставя без разглеждане Жалба Вх. № 96 от 11.09.2014год. от Лало Павлов Джуров.

 

Настоящето решение да се обяви на таблото и на интернет страницата на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ РАЙОН - СОФИЙСКА и таблото на комисията.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Екатерина Клечкова-Димитрова

* Публикувано на 15.09.2014 в 17:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол